Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-22:00 | Σάββατο 10:00-15:00

Autocad 2D και 3D


autocad

Στο τμήμα Autocad μπορείτε να αποκτήσετε τις γνώσεις για το αρχιτεκτονικό σχέδιο 2Δ και 3Δ τόσο σε βασικό επίπεδο όσο και σε προχωρημένο. Θα μάθετε να χειρίζεστε το AutoCAD με τρόπους που θα σας διευκολύνουν σε οποιαδήποτε ειδίκευση θελήσετε να το χρησιμοποιήσετε όπως αρχιτεκτονικό σχέδιο, αρχιτεκτονική τοπίου και Κήπων, σχεδιασμός εσωτερικών χώρων, σχεδιασμός επίπλων, μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό σχέδιο κλπ.
Θα διδαχθείτε όχι μόνο τις λειτουργίες του AutoCAD αλλά και τη φιλοσοφία που πρέπει να ακολουθείτε για να σχεδιάζετε γρήγορα, παραγωγικά και αποτελεσματικά. Το σεμινάριο αυτό διδάσκεται από έμπειρους εισηγητές που χρησιμοποιούν εγχειρίδια πιστοποιημένα από την Autodesk.
Μέσα από πρακτικές εφαρμογές του προγράμματος θα μάθετε να χρησιμοποιείτε το autoCAD και να παράγετε τα δικά σας σχέδια με τον σωστό τρόπο. Το πλήθος των πρακτικών και ρεαλιστικών ασκήσεων που σας ανατίθενται, θα εξασφαλίσουν την γνώση αλλά και την εμπειρία.

Ύλη Autocad 2D

 • Το περιβάλλον εργασίας του AutoCAD: Starting & Closing AutoCAD, AutoCAD Interface Overview, Communicating With AutoCAD, Getting Out Of Trouble, Managing Your Drawing Files.
 • Εντολές Προβολής: Drawing Scale & View Magnification, ZOOM Window, ZOOM Previous, ZOOM Extents, ZOOM Scale, ZOOM & PAN In Real Time.
 • Συντεταγμένες και Βασικά Εργαλεία: Absolute Coordinates, Relative Cartesian Coordinates, Relative Polar Coordinates, Object Snap Overrides, Running Object Snaps, POLAR & Direct Distance Entry, SNAP & GRID, Intro To OTRACK.
 • Δημιουργία Δισδιάστατων Σχημάτων: Creating LINE Objects, Creating CIRCLEs & ARCs, Introduction To LWPOLYLINEs, Creating & Using POINTs, Introduction To ELLIPSEs.
 • Επεξεργασία Δισδιάστατων Σχημάτων: Using ERASE To Delete Objects, Basic Selection Tools, MOVE & COPY, SCALE, ROTATE.
 • Τεχνικές Κατασκευής CAD: OFFSET, TRIM, EXTEND, FILLET, CHAMFER, MIRROR, STRETCH, ARRAY.
 • Διαχείριση Ιδιοτήτων των Αντικειμένων: Introduction To Layers, Managing Properties BYLAYER, Overriding Properties Set BYLAYER, Linetypes & Drawing Scale, Introduction To Lineweights, Object Properties Manager
 • Δημιουργία Κειμένου και Καθορισμός του Στυλ: Single Line TEXT Objects, Creating & Modifying Text Styles, Introduction To Multiline MTEXT Objects, Editing Existing Text.
 • Έτοιμα Σχήματα, Ομαδοποίηση: Overview, Making Block Definitions, Inserting Blocks & Drawing Files, Introduction To AutoCAD DesignCenter, Using Attributes In Title Blocks.
 • Διαστάσεις, Εμφάνισή τους στο Σχέδιο και αντικείμενα HATCH: Dimensions For Distance, Angular Dimensions, Radial & Diameter Dimensions, Introduction To Dimension Styles, Using Styles Defined In Other Drawings, Editing Dimensions, Associative Dimensions, Creating New HATCH Objects, Editing Existing HATCH Objects.
 • Διαμόρφωση Σελίδας και Εκτύπωση σε Plotter: Overview, Creating New Layouts From Scratch, Creating Rectangular Viewports, Setting & Locking Viewport Scale, Managing Layout Tabs, Freezing Layers In Specific Viewports, Trans-Spatial Dimensioning Review.
 • Διαμόρφωση Σχεδίου: Drawing Setup Overview, Making & Using Drawing Templates, Understanding Units In AutoCAD.

Ύλη Autocad 3D

 • Σχεδίαση σε 3 διαστάσεις: 3D Views 3d orbit, Users Coordinator system, 3d mirror,3d copy
 • Σχεδίαση επιφανειών: Box, Sphere, Cone, Pyramid, Dome – Dish
 • Επεξεργασία επιφανειών: 3d face, Edge, ruled surface
 • Σχεδίαση στερεών: Box, Sphere, Cone etc.
 • Επεξεργασία Στερεών: Revolve, Slice, Section, Subtract, Extrude faces, Offset faces, Rotate faces, Move faces, Taper faces, Imprint, Shell
 • Φωτοσκίαση: Materials, Materials library, Bacround Render, Fog, Landscape,Lights, Scenes

VrayPhysicalCamera011 VrayPhysicalCamera009 VrayPhysicalCamera004 view2final side view 3 side view 4


esoe-frederick