Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-22:00 | Σάββατο 10:00-15:00

ECDL GISPro


Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που διέπουν τις τεχνικές της Γεωγραφικής Πληροφορίας και τη χρήση τους μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού ArcGIS. Με την πιστοποίηση GISPro εξασφαλίζεται το άρτιο θεωρητικό υπόβαθρο και η ικανότητα του κατόχου να ενσωματώσει, να αναλύσει και να παρουσιάσει γεωγραφικά συσχετισμένες πληροφορίες. H πιστοποίηση GISPro αποτελείται από τις εξής ενότητες:

  • Ενότητα 1: Χαρτογραφία
  • Ενότητα 2: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)
  • Ενότητα 3: Χρήση λογισμικού ArcGIS

Σε ποιους απευθύνεται:
Γενικά, το πρόγραμμα πιστοποίησης GISPro απευθύνεται σε όσους:

  • επιθυμούν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη και συμπαγή γνώση στις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τις τεχνικές της Γεωγραφικής Πληροφορίας και τη βασική τους χρήση μέσω εξειδικευμένου λογισμικού
  • επιθυμούν να αποδεικνύουν σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι κατέχουν πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού ArcGIS.

Το GISPro απευθύνεται σε Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, Δασολόγους, Γεωλόγους, Μετεωρολόγους, Γεωπόνους, Περιβαλλοντολόγους και Ερευνητές, καθώς και σε κάθε άλλους αποφοίτους Θετικών Επιστημών οι οποίοι εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν σε έργα ή εταιρείες, όπου απαιτείται χρήση προγραμμάτων GIS και επιθυμούν να πιστοποιήσουν την ικανότητά τους στη διαχείριση και ανάλυση χωρικών δεδομένων, μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού ArcGIS. Το πρόγραμμα απευθύνεται ακόμη σε σχολές και εκπαιδευτικά κέντρα που επιθυμούν να παρέχουν στους σπουδαστές τους ένα πρόσθετο επαγγελματικό και τεχνικό τυπικό προσόν με επίσημη αναγνώριση, σε δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες που απαιτούν μία αντικειμενική πιστοποίηση των ικανοτήτων των εργαζομένων τους οι οποίοι ασχολούνται με τη διαχείριση των χωρικών δεδομένων μέσω των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με ένα εύρος τεχνικών εφαρμογών στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και προτίθενται να αξιολογήσουν τις ικανότητες των ατόμων που πρόκειται να απασχολήσουν στις εφαρμογές αυτές.

Οφέλη για τον υποψήφιο
Το GISPro αποδεικνύει ότι το άτομο που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την πιστοποίηση έχει τα προσόντα και την ικανότητά να χρησιμοποιεί και να αντιμετωπίζει τις γεωγραφικές πληροφορίες και να χρησιμοποιεί ένα τυποποιημένο λογισμικό και τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών GIS. Το GISPro είναι μια πολυδιάστατη επαγγελματική πιστοποίηση, που δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους να αιτηθούν για θέσεις εργασίας σχετικές με τη χρήση συστημάτων GIS, επιτρέποντας στους Οργανισμούς και στους εργοδότες να προσλάβουν άτομα με πιστοποιημένες γνώσεις.

Επιπρόσθετα, οι ικανοί επαγγελματίες πιστοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στη διαχείριση και ανάλυση χωρικών δεδομένων, μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού ArcGIS και ενδυναμώνουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού GISPro είναι αποδεδειγμένα σε θέση να:

Επεξεργαστεί και να παρουσιάσει επιτυχώς χωρικά δεδομένα.
Αναλύσει και να διαχειριστεί αποτελεσματικά γεωγραφικές πληροφορίες.
Χρησιμοποιεί παραγωγικά τις δυνατότητες της σουίτας λογισμικού ArcGIS για την διεκπεραίωση εξειδικευμένων εργασιών.


esoe-frederick