Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-22:00 | Σάββατο 10:00-15:00

Προγραμματισμός Διαδικτύου ΙI


web

Στο τμήμα προγραμματισμός διαδικτύου ΙΙ, το οποίο είναι η συνέχεια του τμήματος Προγραμματισμός Ι θα μάθετε να χρησιμοποιείτε τα επιπλέον στοιχεία και γλώσσες προγραμματισμού που συνθέτουν μία ολοκληρωμένη δυναμική σελίδα. Με την βοήθεια της HTML και CSS θα μάθετε πως να στήνετε τον βασικό κορμό μίας ιστοσελίδας και να επιμελείστε την εμφάνιση αλλά και την λειτουργικότητά της, ενώ με την JavaScript και Php Θα προσθέτετε εκείνα τα στοιχεία που θα την κάνουν αλληλεπιδραστική και δυναμική. Τέλος με την SQL και το περιβάλλον MySQL θα δημιουργείτε, διαχειρίζεστε και θα μάθετε πως να συνδέετε τις βάσεις δεδομένων σας με τις ιστοσελίδες που φτιάχνετε. Όπως ακριβώς μία επαγγελματικών προδιαγραφών εφαρμογή. Το πρόγραμμα στηρίζεται και βασίζεται στην πρακτική εφαρμογή αποφεύγοντας -όσο αυτό είναι εφικτό- τις μακριές θεωρητικές διαλέξεις.

Οι τομείς που καλύπτει το μάθημα είναι:

  • HTML, CSS
  • Php, MySQL
  • Javascript
  • Dreamweaver
  • XAMPP, PhpMyadmin

Σας παρέχουμε επίσης

  • Διδακτικό υλικό
  • Γραφική ύλη για τις σημειώσεις σας
  • Φυλλάδιο σημειώσεων το οποίο περιέχει την ύλη που θα διδαχθείτε
  • Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση στους υπολογιστές της σχολής
  • Λογισμικό ανοιχτού κώδικα για να εξασκηθείτε και στο σπίτι

Υπάρχει και η δυνατότητα να συνεχίσετε και να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας, παρακολουθώντας το τμήμα Προγραμματισμός ΙΙI όπου εκεί θα μάθετε να εφαρμόζετε καλές πρακτικές βελτιστοποίησης στις μηχανές αναζήτησης, τεχνικές προγραμματισμού με την γλώσσα AJAX, καθώς και την χρήση βιλβιοθηκών όπως Jquery. Τέλος θα σας γίνει και ένα μάθημα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και το πως αυτό μπορεί να ενσωματωθεί με επιτυχία και ασφάλεια σε μία ιστοσελίδα.


esoe-frederick